E-mile Συμφωνία ενοικίασης και παραίτηση από ευθύνη1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ.

1.1 Ο αναβάτης είναι μοναδικός χρήστης.

E-mile και ο αναβάτης είναι τα μόνα μέρη αυτής της Συμφωνίας. Ο αναβάτης είναι ο μοναδικός ενοικιαστής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Ο αναβάτης καταλαβαίνει ότι όταν ενεργοποιείτε ένα όχημα, το όχημα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από αυτόν.. Δεν πρέπει να επιτρέπετε σε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν ένα όχημα που έχετε ενεργοποιήσει.

1.2 Ο αναβάτης είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Ο αναβάτης δηλώνει και πιστοποιεί ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Απαγορεύεται στα άτομα κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες E-miles.

1.3 Ο αναβάτη είναι ικανός χειριστής οχήματος.

Ο αναβάτης δηλώνει και πιστοποιεί ότι είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία του οχήματος και ότι είναι λογικά ικανός και φυσικά ικανός να βόλτα με το όχημα. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να ενημερώνονται περιοδικά. Επιλέγοντας να οδηγήσει ένα όχημα, ο αναβάτης αναλαμβάνει όλες τις ευθύνες και τους κινδύνους, όσο πληρέστερα αναφέρονται λεπτομερώς στην Ενότητα 15 της παρούσας Συμφωνίας, για τυχόν τραυματισμούς ή ιατρικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, καθώς και ζημιών σε περιουσιακά στοιχεία, που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του Υπηρεσίες E-miles. Είστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό εάν οι συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, βροχής, ομίχλης, χιονιού, χαλάζι, πάγου, θερμότητας ή ηλεκτρικής καταιγίδας, να είναι επικίνδυνο ή επικίνδυνο να λειτουργεί ένα όχημα Σας συμβουλεύουμε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά οδήγησης και την απόσταση πέδησης σε σχέση με όλες τις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ο καιρός, η ορατότητα, το περιβάλλον περιβάλλον και οι συνθήκες κυκλοφορίας.

1.4 Το όχημα είναι η αποκλειστική ιδιοκτησία της E-miles

Ο αναβάτης συμφωνεί ότι το όχημα και οποιοσδήποτε και όλοι οι εξοπλισμοί που συνδέονται με αυτό, παραμένουν πάντοτε αποκλειστική ιδιοκτησία της E-mil. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε, να παραμορφώσετε, να γράψετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο ένα όχημα, οποιοδήποτε μέρος οχήματος ή άλλο εξοπλισμό E-mil με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν πρέπει να γράφετε, ξεφλουδίστε, ή αλλιώς τροποποιήστε ή αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο σε ένα όχημα με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε Όχημα ή άλλο εξοπλισμό E-miles, για οποιονδήποτε διαφημιστικό ή άλλο εμπορικό σκοπό χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της E-mil

1.5 Ώρες λειτουργίας οχήματος και διαθεσιμότητα οχήματος.

Ο αναβάτης συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι τα οχήματα δεν είναι διαθέσιμα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες / εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. Τα οχήματα πρέπει να ενοικιάζονται εντός της μέγιστης ενοικίασης προθεσμίες που αναφέρονται παρακάτω. Υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός οχημάτων και το E-miles δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα του οχήματος

1.6 Το όχημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή / και να χρησιμοποιηθεί μόνο σε.

Ο αναβάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί, να χειρίζεται ή / και να οδηγεί το όχημα μόνο στα καθορισμένα όρια της πόλης του στόλου.

1.7 Ο αναβάτης πρέπει να ακολουθεί νόμους σχετικά με τη χρήση ή / και τη λειτουργία του οχήματος.

Ο αναβάτης συμφωνεί να τηρεί όλους τους νόμους που αφορούν τη χρήση, την οδήγηση, τη στάθμευση, τη χρέωση και / ή τη λειτουργία του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων ομοσπονδιακών πολιτεία και τοπικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κανόνων και κανονισμών που αφορούν οχήματα στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε το Όχημα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν νόμους για το κράνος. Ο Rider συμφωνεί επίσης να ενεργεί με ασφάλεια και με ευγένεια και σεβασμό προς τους άλλους κατά τη χρήση των Υπηρεσιών E-miles.

1.8 Απαγορευμένες πράξεις. Ο αναβάτης συμφωνεί με τα ακόλουθα:

Το E-mil συνιστά να μην λειτουργείτε ένα όχημα ενώ μεταφέρετε ή κρατάτε ένα χαρτοφύλακα, σακίδιο, τσάντα ή άλλο είδος που μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ή να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία του οχήματος. Εάν επιλέξετε να φέρετε ένα τέτοιο αντικείμενο σε ένα Όχημα, αυτό το είδος πρέπει να ταιριάζει άνετα στο σώμα σας και να μην εμποδίζει, με οποιονδήποτε τρόπο, την ικανότητά σας να χειρίζεστε με ασφάλεια το Όχημα. Δεν πρέπει να τοποθετείτε αντικείμενα στο τιμόνι του οχήματος, το οποίο ούτως ή άλλως επηρεάζει την ικανότητά σας να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια το όχημα. Κατά την οδήγηση ενός οχήματος, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο, συσκευή ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου, φορητή συσκευή επικοινωνιών, φορητή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να σας αποσπάσει από την ασφαλή λειτουργία του οχήματος ή η χρήση της οποίας απαγορεύεται διαφορετικά από τυχόν ισχύοντες νόμους , κανόνες ή κανονισμούς. Δεν πρέπει να χειρίζεστε όχημα ενώ είστε υπό την επήρεια οποιουδήποτε αλκοόλ, ναρκωτικών, φαρμάκων ή άλλης ουσίας που μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χειρίζεστε ένα όχημα με ασφάλεια ή να αλλοιώνετε με άλλο τρόπο την κρίση σας. Μόνο ένας αναβάτης επιτρέπεται σε ένα όχημα ανά πάσα στιγμή. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση ζώων ή κατοικίδιων σε όχημα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μηχανισμούς κλειδώματος που παρέχονται από το E-miles. Δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλη κλειδαριά στο όχημα ή να κλειδώσετε ένα όχημα σε οτιδήποτε. Το όχημα πρέπει να είναι σταθμευμένο σε νόμιμο σημείο στάθμευσης, σε όρθια θέση χρησιμοποιώντας τη βάση. Το όχημα δεν μπορεί να σταθμεύσει σε μη εξουσιοδοτημένο ιδιωτικό ιδιοκτησία, σε κλειδωμένη περιοχή ή σε οποιονδήποτε άλλο μη εγκεκριμένο, μη δημόσιο χώρο. Δεν πρέπει να σταθμεύετε το όχημα σε περιοχές με μεγάλη διακίνηση εάν το όχημα είναι κινδυνεύει να καταρριφθεί.

1.9 Το όχημα προορίζεται μόνο για περιορισμένους τύπους χρήσης.

Ο αναβάτης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το όχημα για αγώνες, ιππασία στο βουνό ή κόλπο ή ποδήλατο. Ο αναβάτης συμφωνεί ότι δεν θα λειτουργήσει ή / και χρησιμοποιήστε το όχημα σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, μέσω νερού (πέρα από την κανονική αστική οδήγηση) ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία όπου απαγορεύεται η χρήση του οχήματος, παράνομη ή / και ενόχληση για άλλους. Ο αναβάτης συμφωνεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το όχημα για ενοικίαση ή ανταμοιβή, ούτε θα το χρησιμοποιήσει κατά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, κανόνας, διάταγμα ή κανονισμός

1.10 Όρια βάρους και φορτίου.

Δεν πρέπει να υπερβείτε το μέγιστο όριο βάρους για το όχημα που είναι 300 λίβρες

1.11 Αναφορά ζημιών ή βλαβών.

Ο αναβάτης πρέπει να αναφέρει οποιοδήποτε ατύχημα, ατύχημα, ζημιά, σωματικό τραυματισμό ή κλοπή ή χαμένο όχημα σε E-μίλια το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον, ο Rider πρέπει να υποβάλει αναφορά στο το τοπικό αστυνομικό τμήμα εντός 24 ωρών από (i) συμβάν που συνεπάγεται σωματικό τραυματισμό ή υλικές ζημίες ή (ii) την κλοπή οχήματος. Η Rider συμφωνεί ότι είναι υπεύθυνος και υπεύθυνος για όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τη χρήση των Υπηρεσιών E-miles από την Rider, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιασδήποτε κατάχρησης, συνέπειες, απαιτήσεις, αιτίες δράσης, απώλειες, ευθύνες, ζημιές, τραυματισμοί, θάνατοι, ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, κυρώσεις, αμοιβές δικηγόρων, αποφάσεις, αγωγές ή εκταμιεύσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσης που σχετίζονται με (i) τη χρήση οχήματος από τον αναβάτη · ή (ii) ένα κλεμμένο ή χαμένο όχημα.

1.12 Ευθύνη αναβάτη για χρήση και ζημιά οχήματος.

Ο αναβάτης συμφωνεί να επιστρέψει το όχημα σε E-μίλι στην ίδια κατάσταση με την οποία ενοικιάστηκε, με την προϋπόθεση, ωστόσο, ο Rider δεν θα είναι υπεύθυνος για κανονική φθορά και σχίσιμο του οχήματος.

1.14 Ηλεκτρικό όχημα.

Το όχημα είναι ένα ηλεκτρικό όχημα που απαιτεί περιοδική φόρτιση της μπαταρίας του για να λειτουργεί. Ο αναβάτης συμφωνεί να χρησιμοποιεί και να χειρίζεται το όχημα με ασφάλεια και με σύνεση λαμβάνοντας υπόψη ότι το όχημα είναι ηλεκτρικό όχημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιορισμών και απαιτήσεων που σχετίζονται με αυτό. Ο αναβάτης καταλαβαίνει και συμφωνεί με καθένα από τα ακόλουθα: Το επίπεδο ισχύος φόρτισης που απομένει στο όχημα θα μειωθεί με τη χρήση του οχήματος (ανάλογα με το χρόνο, την απόσταση και την ταχύτητα), και αυτό ως το επίπεδο η ισχύς φόρτισης του οχήματος μειώνεται, η ταχύτητα και άλλες λειτουργικές δυνατότητες του οχήματος ενδέχεται να μειωθούν (ή να σταματήσουν στο σύνολό τους.) Το επίπεδο ισχύος φόρτισης στο όχημα τη στιγμή που ο αναβάτης ξεκινά την ενοικίαση ή τη λειτουργία του οχήματος δεν είναι εγγυημένο και θα διαφέρει ανάλογα με το καθένα χρήση ενοικίασης. Ο ρυθμός με τον οποίο το όχημα θα χάσει το φορτίο του δεν είναι εγγυημένος και μπορεί να διαφέρει (i) με βάση διάφορους παράγοντες, όπως, ενδεικτικά, τις οδικές συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες και το βάρος του αναβάτη. και (ii) από όχημα σε όχημα. Είναι ευθύνη του αναβάτη να ελέγχει το επίπεδο ισχύος φόρτισης στο όχημα και να διασφαλίζει ότι είναι επαρκές πριν από την έναρξη λειτουργίας του οχήματος. Η απόσταση και / ή ο χρόνος που μπορεί να λειτουργήσει το Rider από το Rider πριν χάσει την ισχύ φόρτισης δεν είναι ποτέ εγγυημένη. Το όχημα ενδέχεται να εξαντληθεί από την ισχύ φόρτισης ή / και να σταματήσει να λειτουργεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ενοικίασης του οχήματος από τον αναβάτη, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής του οχήματος.

1.15 ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΧΗΜΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΟΧΗΜΑ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΑΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΛΥΨΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ή ΤΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΑ.


2. ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΤΕΛΗ


2.1 ΤΕΛΗ.

Ο αναβάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το όχημα με βάση την αμοιβή ανά διαδρομή ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με την τιμολόγηση που παρέχεται στην εφαρμογή E-miles ή στον ιστότοπο του E-miles. [Εάν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ της τιμολόγησης που παρέχεται στην εφαρμογή E-miles και του ιστότοπου E-miles, θα διέπονται οι τιμές που παρέχονται στον ιστότοπο του E-mil. Σε κάθε περίπτωση, τα τέλη και άλλες χρεώσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε ισχύοντες φόρους και άλλες χρεώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες ενδέχεται να χρεώνονται και να εισπράττονται μέσω E-mil. Η E-miles θα χρεώσει τον Αναβάτη (μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή μέσω άλλου συμφωνημένου τρόπου πληρωμής) το ποσό των τελών όπως περιγράφεται στο παρόν Συμφωνητικό.

2.3 Μέγιστος χρόνος και χρεώσεις ενοικίασης.

Ο μέγιστος χρόνος ενοικίασης για ένα όχημα είναι 24 ώρες. Ο Rider συμφωνεί ότι ο Rider θα επιστρέψει το όχημα στη φόρμα θέσης ενοικίασης την οποία αρχικά ενοικίασε ο Rider Όχημα (η «αρχική τοποθεσία ενοικίασης»). Ο αναβάτης μπορεί στη συνέχεια να νοικιάσει ξανά το όχημα. Ο αναβάτης συμφωνεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επίγνωση τυχόν παρελθόντων χρόνος που σχετίζεται με την έγκαιρη επιστροφή του οχήματος. Η μέγιστη χρέωση για ένα όχημα ανά ημερολογιακή ημέρα είναι 50,00 $ (η "Μέγιστη ημερήσια χρέωση"). Μετά την επιστροφή του οχήματος, Ο αναβάτης θα χρεωθεί λιγότερο από (i) τις σωρευμένες χρεώσεις ενοικίασης για μια τέτοια περίοδο ενοικίασης, ή (ii) τη μέγιστη ημερήσια χρέωση. Τα οχήματα δεν επέστρεψαν στο πρωτότυπο Η τοποθεσία ενοικίασης εντός 48 ωρών θεωρείται απώλεια ή κλοπή και (i) Ο αναβάτης μπορεί να χρεωθεί έως και 500,00 $. και (ii) μπορεί να κατατεθεί αστυνομική έκθεση. E-μίλια μπορεί επίσης χρεώστε ένα πρόσθετο τέλος εξυπηρέτησης 75,00 $ ανά περίοδο 24 ωρών που υπερβαίνει την αρχική περίοδο ενοικίασης 24 ωρών όπου το όχημα δεν έχει χαθεί ή κλαπεί.

2.4 Έγκυρη πιστωτική κάρτα ή χρεωστική κάρτα.

Για να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες E-miles, η Rider πρέπει να παρέχει στον E-mil έναν έγκυρο αριθμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και ημερομηνία λήξης. Η Rider δηλώνει και εγγυάται στην E-mil ότι ο Rider είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που παρέχει ο Rider σε E-mil. Ο Rider εξουσιοδοτεί το E-miles to χρεώστε την κάρτα για όλες τις χρεώσεις που βαρύνουν τον Rider. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε ισχύοντες φόρους επί των πωλήσεων και σε άλλες χρεώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες ενδέχεται να χρεωθούν και συλλέχθηκε από το E-mil. Εάν η Rider αμφισβητήσει οποιαδήποτε χρέωση στον λογαριασμό πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας της Rider, τότε η Rider πρέπει να επικοινωνήσει με την E-miles εντός 10 εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο προέκυψε η αμφισβητούμενη χρέωση και να παράσχει στην E-miles όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισμό αυτής της αμφισβητούμενης χρέωσης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ημερομηνίας ενοικίασης, της αρχικής ενοικίασης Τοποθεσία και κατά προσέγγιση ώρες έναρξης και λήξης της ενοικίασης. Ο Rider συμφωνεί να ενημερώσει αμέσως το E-mil για όλες τις αλλαγές που σχετίζονται με την κάρτα.


3. ADDITIONAL TERMS OF USE.


3.1 Έλεγχος ασφάλειας.

Πριν από κάθε χρήση ενός οχήματος, ο αναβάτης πρέπει να διενεργεί βασική επιθεώρηση ασφαλείας του οχήματος, η οποία περιλαμβάνει την επιθεώρηση των ακόλουθων: (i) την αλήθεια των τροχών · (ii) ασφαλής λειτουργία όλων των φρένων και των φώτων · (iii) καλή κατάσταση του πλαισίου · (iv) επαρκής ισχύς φόρτισης μπαταρίας · και (iv) οποιοδήποτε σημάδι ζημίας, ασυνήθιστο ή υπερβολική φθορά ή οποιοδήποτε άλλο ορατό και προφανές μηχανικό πρόβλημα ή ανάγκες συντήρησης. Ο αναβάτης συμφωνεί (i) να μην οδηγήσει το όχημα εάν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο ζητήματα σχετικά με τα ανωτέρω · και (ii) να ειδοποιήσει άμεσα την εξυπηρέτηση πελατών της E-miles για τέτοια ζητήματα.

3.2 Χαμένο ή κλεμμένο όχημα.

Ένα όχημα μπορεί να θεωρηθεί χαμένο ή κλεμμένο εάν (i) το όχημα δεν επιστραφεί εντός 24 συνεχόμενων ωρών από την ενοικίαση · (ii) η μονάδα GPS του οχήματος είναι απενεργοποιημένη (iii) το όχημα είναι σταθμευμένο σε μη εξουσιοδοτημένη ιδιωτική ιδιοκτησία, σε κλειδωμένη περιοχή ή σε οποιοδήποτε άλλο μη δημόσιο χώρο · ή (iv) άλλα γεγονότα και περιστάσεις που υποδηλώνουν σε E-μίλι με τον εύλογο, καλόπιστο προσδιορισμό του ότι ένα όχημα έχει χαθεί ή κλαπεί. E-miles και συμφωνείτε ότι ο τελευταίος αναβάτης ενός οχήματος θα είναι Υπεύθυνος για ένα χαμένο ή κλεμμένο Όχημα, εκτός εάν τα γεγονότα και οι περιστάσεις υποδηλώνουν σαφώς διαφορετικά για την E-μίλια στον εύλογο, καλόπιστο προσδιορισμό του Εάν η E-miles θεωρεί ότι ένα όχημα έχει χαθεί ή κλαπεί, η E-miles θα έχει την εξουσία να προβεί σε οποιαδήποτε και όλες τις ενέργειες που κρίνει κατάλληλες (σε σχέση με τον τελευταίο αναβάτη Όχημα ή άλλως), συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, (i) απόκτησης αποζημίωσης και άλλων κατάλληλων αποζημιώσεων και ζημιών · και (ii) υποβολή έκθεσης αστυνομίας με τις τοπικές αρχές. Ο Rider συμφωνεί ότι τα δεδομένα που δημιουργούνται από τον υπολογιστή της E-miles αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία για την περίοδο χρήσης ενός οχήματος από έναν αναβάτη. Καβαλάρης συμφωνεί να αναφέρει την εξαφάνιση ή την κλοπή του οχήματος σε E-μίλια αμέσως μόλις μάθει τέτοια εξαφάνιση ή κλοπή.

3.3 Κράνη; Ασφάλεια

Το E-miles συνιστά σε όλους τους αναβάτες να φορούν κράνος εγκεκριμένο από Snell, CPSC, ANSI ή ASTM, το οποίο έχει σωστά μέγεθος, τοποθετηθεί και στερεωθεί σύμφωνα με τον κατασκευαστή οδηγίες. Το E-mil και όλα τα άλλα απελευθερωμένα άτομα (όπως ορίζονται στην Ενότητα 15 της παρούσας Συμφωνίας) δεν αντιπροσωπεύουν ούτε εγγυώνται τα χαρακτηριστικά ποιότητας ή ασφάλειας του οποιοδήποτε κράνος, και ο Rider συμφωνεί ότι κανένα Απελευθερωμένο Πρόσωπο δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμό που υπέστη ο Rider, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, ενώ χρησιμοποιεί οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες E-miles, είτε Όχι ο Rider φοράει κράνος κατά τον τραυματισμό Ο αναβάτης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο να μην φοράει κράνος ή άλλο προστατευτικό εξοπλισμό. Ο αναβάτης μπορεί να χρειαστεί να πάρει επιπλέον μέτρα ασφαλείας ή προφυλάξεις που δεν αναφέρονται ειδικά στην παρούσα συμφωνία.

3.4 Διαδρομές οχήματος.

Ο αναβάτης συμφωνεί ότι το E-miles δεν παρέχει ή συντηρεί μέρη για να οδηγήσει Οχήματα και ότι το E-mil δεν εγγυάται ότι θα υπάρχει πάντα ένα ασφαλές μέρος για να οδηγήσετε Οχημα. Δρόμοι, πεζοδρόμια, λωρίδες οχημάτων και διαδρομές οχημάτων ενδέχεται να γίνουν επικίνδυνα λόγω καιρού, κυκλοφορίας ή άλλων κινδύνων.

3.5 Περιορισμοί στην ενοικίαση οχήματος.

Ο αναβάτης συμφωνεί ότι το E-miles δεν είναι ένας κοινός αερομεταφορέας. Εναλλακτικά μέσα δημόσιας και ιδιωτικής μεταφοράς διατίθενται στο ευρύ κοινό και στον Rider μεμονωμένα, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων λεωφορείων και σιδηροδρομικών γραμμών, ταξί και πεζών. Το E-miles παρέχει Οχήματα μόνο ως ευκολία και τέτοια διαθεσιμότητα ενοικίασης προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από εκείνα τα άτομα που (i) είναι σε θέση και διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα να χειριστούν ένα όχημα μόνα τους · και (ii) που έχουν συμφωνήσει σε όλους τους όρους και όροι της παρούσας συμφωνίας.

3.6 Περιορισμοί στη Διαθεσιμότητα Υπηρεσιών E-miles.

Η E-miles καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την παροχή υπηρεσιών E-miles 365 ημέρες ετησίως, αλλά η E-miles δεν εγγυάται ότι οι Υπηρεσίες E-miles θα είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες E-miles εξαρτάται επίσης από τη διαθεσιμότητα οχημάτων. Το E-mil δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε μίλι Υπηρεσίες ή διαθεσιμότητα οποιουδήποτε οχήματος ανά πάσα στιγμή. Ο Rider συμφωνεί ότι το E-mil μπορεί να απαιτήσει από τον Rider να επιστρέψει ένα όχημα ανά πάσα στιγμή και ο Rider συμφωνεί να το πράξουν.

Ειδοποίηση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το E-mile μέσω email info@emileeweb.com

ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

βεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ενότητας 15 Κυκλοφορίες Αποποίηση ευθυνών; Κοίμηση Κινδύνου και αναγνωρίζω ότι αυτή η Ενότητα 15 περιορίζει τα νομικά μου δικαιώματα και τα ένδικα μέσα μου. Σκοπεύω να συμφωνήσω σε αυτήν τη Συμφωνία πλήρη και άνευ όρων απελευθέρωση κάθε ευθύνης στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο Εκπροσωπώ και πιστοποιώ ότι γνωρίζω τη λειτουργία του οχήματος, και είμαι εύλογα ικανός και φυσικά ικανός να οδηγήσω το όχημα · και πιστοποιώ περαιτέρω ότι: Είμαι ο αναβάτης Είμαι 18 ετών και άνω Θα φορέσω κράνος όπου απαιτείται από το νόμο Δεν θα οδηγήσω ένα όχημα με άλλο επιβάτη Θα υπακούω σε όλους τους νόμους κυκλοφορίας Θα οδηγώ με δική μου ευθύνη Έχω διαβάσει και αποδέχομαι ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία..

Η Rider είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για οποιονδήποτε και κάθε τραυματισμό ή ζημιά που προκαλείται από τη χρήση των Υπηρεσιών E-miles και / ή οποιουδήποτε σχετικού εξοπλισμού από τον Rider, που είναι μέρος ή σχετίζεται με το E-μίλι Υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το εάν τέτοιος τραυματισμός προκαλείται σε εσάς ή σε άλλους. Ο οδηγός είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος ανά πάσα στιγμή. Ο αναβάτης συμφωνεί ότι τα οχήματα είναι μηχανήματα που ενδέχεται να δυσλειτουργούν, ακόμη και αν το όχημα συντηρείται σωστά και ότι τέτοια δυσλειτουργία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Η Rider αναλαμβάνει την πλήρη και πλήρη ευθύνη για τη χρήση των Υπηρεσιών E-miles της Rider, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των σχετικών κινδύνων, κινδύνων και κινδύνων σχετίζεται με ή προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών E-miles από την Rider και η Rider συμφωνεί επίσης ότι η E-mil δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμό, θάνατος, ζημιά, βλάβη ή κόστος που προκαλείτε ή σχετίζεται με άλλο τρόπο με τη χρήση των Υπηρεσιών E-miles από εσάς.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Subtotal:£89.99

View cart Checkout Has-image

Camille

Nullam varius porttitor augue id rutrum. Duis vehicula magna at magna tempus rhoncus. Maecenas quis lobortis elit, nec faucibus augue.

Phasellus pellentesque mi ut mauris volutpat pellentesque. Donec id leo efficitur, bibendum enim ac, consectetur ex.

Image-HasTech
Contact with us